Missie en Organisatie

AH

Oprichting


De collectie vindt haar oorsprong in 1987, het jaar dat Albert Heijn haar 100-jarig bestaan viert. Vijfentwintig kunstenaars, geselecteerd door kunstcoryfee Pierre Jansen krijgen de opdracht een serie van vier werken te maken, gebaseerd op het thema, 'Het dagelijks leven'. De ‘serie van 100’ wordt tentoongesteld in het Stedelijk Museum in Amsterdam en alle medewerkers kunnen een exemplaar uitkiezen voor hun kamer of thuis. In 2017 zijn de kunstwerken overgedragen aan de Albert Heijn Kunst Stichting om de collectie een onafhankelijke status te geven. De activiteiten van de Albert Heijn Kunst Stichting zijn er op gericht de kunstcollectie te integreren in de bedrijfscultuur.

 

 

Missie
Vanuit haar betrokkenheid met de samenleving wil de Albert Heijn Kunst Stichting actuele beeldende kunst stimuleren en toegankelijk maken voor medewerkers en algemeen publiek. Beeldende kunst draagt bij aan de dynamische cultuur van Albert Heijn waarin ruimte is voor emoties, creativiteit, diversiteit en dialoog.

 

Waarom?

  • Kunst creëert een open en menselijke werkomgeving
  • Kunst  versterkt een innovatief en dynamisch bedrijfsimago doordat het bedrijf nieuwe ideeën onderzoekt en bijdraagt aan de ontwikkeling van de hedendaagse maatschappij
  • Kunst draagt bij aan kwaliteit van leven, en daarom wil de Stichting het voor alle medewerkers toegankelijk maken
  • Het ondersteunen van kunst als een belangrijk facet van de hedendaagse cultuur, vanuit de maatschappelijke betrokkenheid van Albert Heijn.

 

Doel
Uit statuten artikel A: “De stichting heeft als doel het houden, onderhouden en uitbreiden van een verzameling hedendaagse Nederlandse kunst ter versteviging van de cultuur en cohesie binnen het Nederlands bedrijf van het toenmalige Ahold en Albert Heijn alsook ter versterking van de verbinding en dialoog met de bredere Nederlandse maatschappij waar de genoemde kunst een belangrijke culturele uiting vormt.”

 

Hoe?
De Stichting koopt actuele kunst aan, verstrekt opdrachten en exposeert kunst in de werkomgeving van Albert Heijn en de werkmaatschappijen. Het aankoopbeleid richt zich op eigentijdse Nederlandse kunst, passend in de dynamische omgeving van het Albert Heijn en aansluitend bij de belevingswereld van de relatief jonge medewerkers. De collectie wordt gekenmerkt door zintuiglijkheid, innovatief en gevarieerd materiaalgebruik en gerichtheid op actuele ontwikkelingen in samenleving. De collectie wordt professioneel en zorgvuldig beheerd.

 

De Stichting organiseert educatieve activiteiten gericht op participatie van medewerkers bij de kunstcollectie, zoals lezingen, uitgifte van edities, rondleidingen etc. Op aanvraag leent de Stichting werken uit haar collectie uit aan publieksinstellingen. De Albert Heijn Kunst Stichting is aangesloten bij de Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN). De stichting ontvangt jaarlijks gelden vanuit Albert Heijn.

 

Bestuur
Het bestuur van de Albert Heijn Kunst Stichting bestaat uit medewerkers van Albert Heijn, Ahold Delhaize en Etos. Het bestuur is verantwoordelijk voor het behoud, beheer en uitbreiding van de collectie.

Voor aankoopadvies en beheer wordt een extern kunstadviseur ingehuurd.

 "  ondersteunen van kunst als een belangrijk facet van de hedendaagse cultuur, vanuit de maatschappelijke betrokkenheid van Albert Heijn   "